کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 8 بهمن 1402 ساعت 18:02 https://www.cafetarikh.com/news/49491/سید-احمد-بریلوی -------------------------------------------------- عنوان : سید احمد بریلوی که بود و چه کرد -------------------------------------------------- سید احمـد بریلوی بـه عنـوان نخستین روحانی مسلمان شناخته می‌شود که فتوای جهاد علیه استعمار بریتانیا را صادر کرد. متن : تاریخ هند در طول دوران مبارزات خود بر استعمارگران انگلیسی، نام مبارزان زیادی را ثبت کرده است. سید احمد بریلوی یکی از این مبارزان است که با روش‌های خاص خود از جمله تاسی به اصول اسلامی به اتحاد مردم هند به خصوص مسلمانان علیه استعمارگران پرداخت و شاگردان زیادی را نیز تربیت کرد. شاگردانی که بسیاری از آن‌ها نیز راه استاد خود را ادامه دادند: «سید احمد بریلوی در زمان تحصیل در دهلی به برجسته‌ترین شاکرد شاه عبدالعزيز بدل شد و آنگاه که خود بر کرسی تدریس و افتا نشست، از فتوای عبدالعزیز در زمینـه اعلام سرزمین هند به عنوان «دارالحرب»، ضرورت و وجوب جهاد علیه انگلیسی‌ها را نتیجه گرفت و به اعلام و تبلیغ آن پرداخت. از اینروست که سید احمـد بـه عنـوان نخستین روحانی مسلمان شناخته می‌شود که فتوای جهاد علیه استعمار بریتانیا را صادر کرد. او از سال ۱۸۱۷م. سفرهای تبلیغی در هند را آغاز کرد و مسلمانان را به بازگشت به اسلام اصیل و اعاده اعتبار و اقتدار گذشته دعوت نمود و به این دلیل شهرت و محبوبیت فراوان یافت. شاگردان او جمعیتی به نام طریقت محمدی تأسیس کردند و یکی از آنان به نام شاه محمد اسماعیل (۱۷۸۱ - ۱۸۳۱م.)، برادرزاده شاه عبدالعزیز، بر اساس نظریات سید احمد رساله‌های معروف صراط مستقیم و تقویت الاسلام را نوشت و منتشر کرد. یکی از شاگردان سید احمد به نام تیتو میر (۱۸۳۱-۱۷۸۲م.) به تبلیغ در روستاهای بنگال پرداخت و مسلمانان را به اتحاد و برابری و عدالت فراخواند و در میان دهقانان بنگال پیروان فراوان یافت..» 1.عبدالله شهبازی، زرسالاران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران، جلد 1، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1377، ص 155