کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 فروردين 1397 ساعت 1:50 https://www.cafetarikh.com/news/36783/پاسپورت-دوره-ناصری -------------------------------------------------- عنوان : پاسپورت دوره ناصری -------------------------------------------------- تذکره (پاسپورت داخلی ) یک اتباع خارجی هنگام مسافرت از جلفا به تبریز در دوره ناصری متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   تذکره  (پاسپورت  داخلی ) یک  اتباع  خارجی  هنگام  مسافرت  از جلفا به  تبریز در دوره  ناصری