کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 مرداد 1397 ساعت 12:36 https://www.cafetarikh.com/news/37142/مشروطه-خواهان-ناخالص-قاب-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : مشروطه خواهان ناخالص در قاب تصویر -------------------------------------------------- یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی متن : کافه تاریخ- عکس   یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی