کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 9 تير 1397 ساعت 10:18 https://www.cafetarikh.com/news/37052/دوره-قاجاریه-طلبکاران-بدهی-خود-چگونه-می-گرفتند -------------------------------------------------- عنوان : در دوره قاجاریه طلبکاران بدهی خود را چگونه پس می گرفتند! -------------------------------------------------- در این تصویر، عکس ساختگی از سر محمد کاظم ملک التجار بر تنه یک سگ توسط طلبکاران وی در دوره قاجاریه مشاهده می شود. متن : کافه تاریخ- عکس   در این تصویر، عکس ساختگی از سر محمد کاظم ملک التجار بر تنه یک سگ توسط طلبکاران وی در دوره قاجاریه مشاهده می شود.