کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 4 ارديبهشت 1397 ساعت 15:56 https://www.cafetarikh.com/news/36819/تصویری-معلم-شیمی-دارالفنون-کنار-شاگردانش -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از معلم شیمی دارالفنون در کنار شاگردانش -------------------------------------------------- در این تصویر آلمر معلم شیمی و فیزیک و چند تن از محصلین مدرسه دارالفنون مشاهده می شوند. متن : کافه هنر- عکس   در این تصویر آلمر معلم شیمی و فیزیک و چند تن از محصلین مدرسه دارالفنون مشاهده می شوند.