کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 10 شهريور 1402 ساعت 18:51 https://www.cafetarikh.com/news/49310/اوباش-چاقوکش-مأمور-خرید-رأی -------------------------------------------------- عنوان : اوباش و چاقوکش مأمور خرید رأی -------------------------------------------------- در حوزه‌های انتخاباتی انجمن شهر خرید و فروش آراء به شدت رواج دارد در نهاوند با مداخله‌‌ی علی اکبر صفی‌پور مدیر مجله‌ی امید ایران این فعالیت یعنی خرید و فروش آراء به اوج شدت رسیده و نام برده قویاً در انتخابات مداخله و اعمال نفوذ می‌کند و جمعی اوباش و چاقوکش را مأمور خرید رأی نموده است. متن : این سند گزارش جالبی است از تخلفات انتخاباتی در سال 1347. بر اساس این سند اعضای احزاب فرمایشی رژیم پهلوی برای کسب آرا از هیچ گونه اقدامی فروگذار نبوده‌اند، به طوری که در برخی شهرها از اراذل و اوباش استفاده می‌شد. در بخشی از این سند می‌خوانیم: «در حوزه‌های انتخاباتی انجمن شهر خرید و فروش آراء به شدت رواج دارد در نهاوند با مداخله‌‌ی علی اکبر صفی‌پور مدیر مجله‌ی امید ایران این فعالیت یعنی خرید و فروش آراء به اوج شدت رسیده و نام برده قویاً در انتخابات مداخله و اعمال نفوذ می‌کند و جمعی اوباش و چاقوکش را مأمور خرید رأی نموده است.»