کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 فروردين 1402 ساعت 16:13 https://www.cafetarikh.com/video/23328/نوروز-شناسی-استاد-قمشه -------------------------------------------------- عنوان : نوروز شناسی استاد قمشه ای -------------------------------------------------- استاد قمشه‌ای با  الهیات و ادب فارسی اشنایی دارد در مورد نوروز در ادب و رسوم کهن کشورمان به زیبایی سخن گفته است. متن : استاد قمشه‌ای با  الهیات و ادب فارسی اشنایی دارد در مورد نوروز در ادب و رسوم کهن کشورمان به زیبایی سخن گفته است.