کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 مهر 1401 ساعت 19:09 https://www.cafetarikh.com/news/48934/نگاهی-شیراز-مردمانش-عهد-قاجار -------------------------------------------------- عنوان : نگاهی به شیراز و مردمانش در عهد قاجار -------------------------------------------------- اهالی شهر در حدود ده هزار نفر است که در دوازده محله که شش دروازه بزرگی دارد منقسمند. تقریبا به وسط شهر ارگ یا قصر مستحکمی است که حصار کنگره داری به دورش می‌باشد و از کریمخان زند است. متن : شیراز در عهد قاجار تقریباً همان سبک و ساختار قدیمی خود از دوره زندیه و حتی پیش از آن را حفظ کرده بود. این شهر در آن دوره از دوازده محله از شش دروازه بزرگ تشکیل شده و وسط شهر نیز با قصری بزرگ احاطه شده بود. «اهالی شهر در حدود ده هزار نفر است که در دوازده محله که شش دروازه بزرگی می‌دارد منقسمند. تقریبا بوسط شهر ارك یا قصر مستحکمی است که حصار کنگره داری به دورش می‌باشد و از کریمخان زند است. این محوطه بسیار بزرگ و از چندمنزل تشکیل یافته که بعضی اختصاص به حاكم و دیگران برای خدمتکاران و نوکرانش می‌باشد و در وسط باغی بزرگ با حوض‌های متعدد قرار گرفته است. در شمالش دیوانخانه بدین باغ باز می‌شود، در این محل است که بیگلربیگی بار می‌دهد. بر روی مرمر صور پهلوانان نامی ایران افراسیاب رستم، اسفندیار و بسیاری دیگر متحجر گشته، در کنار این نقوش درب‌های مخفی حرم است که جانشینان نالایق وکیل در ازای حفظ کردن افتخار و عظمتش از بی‌لیاقتی و شهوت نفسانی خود بدانها آسیب کلی رسانده‌اند.» منبع: اوژن فنلاندن، سفرنامه اوژن فنلاندن به ایران، ترجمه حسین نورصادقی، تهران، انتشارات اشراقی، چاپ سوم، 1353، ص 331