کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 14 بهمن 1402 ساعت 10:18 https://www.cafetarikh.com/news/49500/سرآغاز-نفوذ-پنهان-اروپاییان-هند -------------------------------------------------- عنوان : سرآغاز نفوذ پنهان اروپاییان در هند -------------------------------------------------- با استقرار پرتغالی‌ها در جزیره گوا به تدریج ارتباطات سیاسی و تجاری میان آنان و دلالان محلی‌شان با اتباع دولت بیجاپور آغاز شد و این سرآغاز نفوذ تدریجی و پنهان اروپاییان در منطقه است. متن : آغاز نفوذ اروپاییان به هند به دوران تسلط پنهانی پرتغال به این کشور بازمی‌گردد. پرتغال اولین کشوری بق.ود که از طریق ایالت‌های مختلف آن بر هندوستان راه یافت. این کشور ابتدا به بیجاپور نفوذ کرد. بیجاپور یکی از شهرهای بزرگ هند است که البته در آن دوره مدتی به عنوان دولتی مستقل از هند بود. با این حال دولتمردان بیجاپور در ابتدا اطلاعی از مطامع و نیات استعماری غربیان نداشتند. «با استقرار پرتغالی‌ها در جزیره گوا به تدریج ارتباطات سیاسی و تجاری میان آنان و دلالان محلی‌شان با اتباع دولت بیجاپور آغاز شد و این سرآغاز نفوذ تدریجی و پنهان اروپاییان در منطقه است. اروپاییان پس از ایجاد شبکه عوامل بومی خود، تکاپو برای مداخله در امور سیاسی منطقه را آغاز کردند. نخستین توطئه آنان در سال ۱۵۴۸ رخ داد که کوشیدند ابراهیم عادل شاه اول (۱۵۳۵ - ۱۵۵۷م.)، حکمران بیجاپور را سرنگون کنند و برادر متمرد او عبدالله را که به نزد پرتغالی‌ها به جزیره گوا پنـاه بـرده بـود بـه حکومت رسانند. این توطئه به شکست انجامید. ابراهیم عادل شاه دوم (۱۵۸۰-۱۶۲۶م.)، دومین حکمران بزرگ بیجاپور پس از نیایش یوسف عادل شاه مدیری توانا و فرهیخته بود؛ سلوکی آزادمنشانه با هندوها داشت که بسیاری از آنان کارگزاران سیاسی و نظامی دولت او بودند. او سیاستی دوستانه با پرتغالی‌ها در پیش گرفت و تجار و میسیونرهای اروپایی آزادانه در سرزمین وی بـه تکاپو پرداختند و حتی کلیساهای خود را به پا کردند. در دوران او، ابنیه معتبری در منطقه بیجاپور احداث شد..» منبع: عبدالله شهبازی، زرسالاران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران، جلد 1، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، 1377، ص‌‌ 140