کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 19 تير 1397 ساعت 9:53 https://www.cafetarikh.com/news/37080/دزدی-اختلاس-بدنه-حکومت-عصر-قاجار -------------------------------------------------- عنوان : دزدی و اختلاس بدنه حکومت در عصر قاجار -------------------------------------------------- دکتر یاکوب ادوارد پولاک پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که برای اولین بار، تخم چغندرقند را به ایران آورد، سفرنامه ی دقیق و مفصلی از خود بر جای گذاشته است. متن : کافه تاریخ- سبک زندگی   در ایران عصر قاجار فساد در راس قدرت وجود داشت. نمونه بارز این مسئله رشوه هایی است که بابت انعقاد یک قراردادها دریافت می شد؛ وقتی در راس حکومت وضعیت بدین منوال است می توان حدس زد در بدنه جامعه و میانه حکومت اوضاع به چه شکلی است: «دکتر یاکوب ادوارد پولاک پزشک مخصوص ناصرالدین شاه که برای اولین بار، تخم چغندرقند را به ایران آورد، سفرنامه ی دقیق و مفصلی از خود بر جای گذاشته است. در لابه لای سفرنامه ی وی به گوشه ای از علل کاهش ارزش پول ایران پی می بریم. وی می نویسد «سکه ی تومان که تازه از ضرابخانه آمده باشد هجده نخود (سه چهارم مثقال) وزن دارد. منتها کناره ی سکه ها از طرف تحویل داران سلطنتی و کارمندان عالی رتبه به هنگام پرداخت حقوق ها، مستمری ها و مزدها چندان ساییده و بریده می شود که هشت سکه از آنها هم وزن هفت سکه ی اصلی می شود. هیچ اعتراضی هم به این مطلب به جایی نمی رسد. پولاک در این جا تلویحا به یکی از مفاسد رژیم خودکامگی اشاره کرده است و آن سوء استفاده ی ماموران حکومتی و اختلاس کارگزاران به عناوین مختلف می باشد.»1   1-مجید پورشافعی، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1384، ص 79