کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 بهمن 1396 ساعت 23:38 https://www.cafetarikh.com/news/36621/عکسی-قابل-تامل-مراسم-گاردن-پارتی-پارک-شهر-تهران -------------------------------------------------- عنوان : عکسی قابل تامل از مراسم «گاردن پارتی» در پارک شهر تهران -------------------------------------------------- عکسی قابل تامل از مراسم «گاردن پارتی» در پارک شهر تهران متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   عکسی قابل تامل از مراسم «گاردن پارتی» در پارک شهر تهران