کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 8 بهمن 1400 ساعت 16:22 https://www.cafetarikh.com/news/35541/آخرین-نبرد-ناپلئون -------------------------------------------------- عنوان : آخرین نبرد ناپلئون -------------------------------------------------- "ناپلئون" با اشتباه تاخیر در آغاز حمله و برغم جانفشانی نظامیانش شکست خورد و تسلیم شد متن : 18ژوئن سال 1815، ارتش "ناپلئون"، مرکب از 72 هزار نظامی و عمدتا داوطلبان هوادار او در «واترلو» واقع در بلژیک امروز از ارتشهای 7گانه متحده مرکب از سپاهیان آلمان، انگلستان، هلند و ... شکست خورد، و تاریخ جهان فصل تازه ای را باز کرد. ارتشهای متحده روی هم 118 هزار نظامی داشتند که تلفات نبرد شامل 48 هزار فرانسوی و 25 هزار نظامی متحدین بود. "ناپلئون" در پی شکست قبلی به «جزیره اِلب» در مدیترانه تبعید شده بود که پنهانی به فرانسه بازگشت، فرانسویان از او استقبال کردند که دولتهای معاند سریعا اتحادیه هفتم را علیه او تشکیل دادند، ارتش آلمان به فرماندهی "فیلد مارشال بلوخر" با 50 هزار نظامی و متحدین دیگر به فرماندهی "ژنرال ولینگتون" انگلیسی با 68 هزار نظامی برای جنگ با او به حرکت درآمدند. "ناپلئون" تصمیم گرفت که ارتش آلمان را پیش از پیوستن به نظامیان تحت فرماندهی "ولینگتون" از میان بردارد ولی نیروهای او در جایی به نظامیان "بلوخر" رسیدند که زمین بر اثر باران شدید به صورت لجنزار درآمده بود و تاخت اسب و استقرار توپ در آن دشوار بود. "ناپلئون" منتظر خشک شدن زمین شد که نیروهای "ولینگتون" هم رسیدند. "ناپلئون" با اشتباه تاخیر در آغاز حمله و برغم جانفشانی نظامیانش شکست خورد و تسلیم شد. «نبرد واترلو» سه روز طول کشید و از رویدادهای تاریخ ساز جهان بشمار می رود. در پی این شکست، لوئی 18 به سلطنت فرانسه بازگشت و ناپلئون به «جزیره سنت هلن» در اقیانوس اطلس تبعید شد و عملا در زندان انگلیسی ها قرارگرفت. وی در سال 1821 در این جزیره دورافتاده درگذشت