کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 5 آبان 1396 ساعت 22:11 https://www.cafetarikh.com/news/36389/دست-فروش-دوره-گرد-اواخر-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : دست فروش دوره گرد در اواخر دوره قاجاریه -------------------------------------------------- تصویری از دست فروش دوره گرد در اواخر دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی