کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 تير 1397 ساعت 8:10 https://www.cafetarikh.com/news/37063/محمدرضا-فرح-پهلوی-حال-موتور-سواری -------------------------------------------------- عنوان : محمدرضا و فرح پهلوی در حال موتور سواری -------------------------------------------------- محمدرضا و فرح پهلوی در حال موتور سواری در مراسم گاردن پارتی مدرسه رضا پهلوی در محوطه کاخ نیاوران متن : کافه تاریخ- عکس   محمدرضا و فرح پهلوی در حال موتور سواری در مراسم گاردن پارتی مدرسه رضا پهلوی در محوطه کاخ نیاوران