کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 13 مرداد 1397 ساعت 4:33 https://www.cafetarikh.com/news/37126/اعضای-هیات-ایرانی-خواستگاری-فوزیه -------------------------------------------------- عنوان : اعضای هیات ایرانی برای خواستگاری از فوزیه -------------------------------------------------- اعضای هیات ایرانی به سرپرستی محمود جم برای خواستگاری از فوزیه، بازدید از مساجد، موزه ها، آثار تاریخی و اماکن تفریحی مصر متن : کافه تاریخ- عکس    اعضای هیات ایرانی به سرپرستی محمود جم برای خواستگاری از فوزیه، بازدید از مساجد، موزه ها، آثار تاریخی و اماکن تفریحی مصر