کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 مرداد 1397 ساعت 15:10 https://www.cafetarikh.com/news/37108/نمائی-شمال-شهر-تهران-عمارت-وزارت-جنگ -------------------------------------------------- عنوان : نمائی از شمال شهر تهران و عمارت وزارت جنگ -------------------------------------------------- نمائی از شمال شهر تهران و عمارت وزارت جنگ متن : کافه تاریخ- عکس   نمائی از شمال شهر تهران و عمارت وزارت جنگ