کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 18 دی 1396 ساعت 0:22 https://www.cafetarikh.com/news/36542/تصویری-دولت-مهاجر-ملی-ترکیه -------------------------------------------------- عنوان : تصویری از دولت مهاجر ملی در ترکیه -------------------------------------------------- جمعی از اعضا و طرفداران دولت مهاجرت ملی در ایام جنگ جهانی اول با اتفاق عده ای از مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در کنار یک هواپیما در ترکیه متن : کافه تاریخ- عکس تاریخی   جمعی از اعضا و طرفداران دولت مهاجرت ملی در ایام جنگ جهانی اول با اتفاق عده ای از مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در کنار یک هواپیما در ترکیه