کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 21 تير 1397 ساعت 8:20 https://www.cafetarikh.com/news/37082/عده-نوازگان-رقاصان-ایل-قشقائی-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه -------------------------------------------------- عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس   عده ای از نوازگان و رقاصان ایل قشقائی در دوره قاجاریه