کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 6 خرداد 1402 ساعت 13:24 https://www.cafetarikh.com/news/49205/پیامد-های-کودتا -------------------------------------------------- عنوان : پیامد‌‌‌‌‌های کودتا‌ چه بود؟ -------------------------------------------------- پس از سقوط رضاشاه که قدرت به طور یک جانبه و به صورت کامل در دست شاه بود به نفع دولت توزیع شد و روابط جدیدی‌ میان نهاد سلطنت و نهاد دولت برقرار گردید متن : کودتای 1332 پیامدهای گسترده‌ای از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. با این حال پیامدهای سیاسی این کودتا پررنگ‌تر از سایر پیامدها بود. برخی از پیامدهای سیاسی کودتای 28 مرداد 1332 را می‌توان در موارد ذیل مشاهده کرد:   «1-پس از سقوط رضاشاه که قدرت به طور یک جانبه و به صورت کامل در دست شاه بود به نفع دولت توزیع شد و روابط جدیدی‌‌‌‌ میان نهاد سلطنت و نهاد دولت برقرار گردید. در دولت مصدق رابطه قدیمی سلطنت محوری كاملاً تضعیف شد و بخش مهمی از قدرت به دولت واگذار شد. تا اینکه با کودتای ۲۸ مرداد، تغییراتی در ساخت قدرت روی داد و نقش شاه را به عنوان ‌‌‌‌‌تنها سیاست گذار و داور سیاسی خصلتی خودکامه بخشید. 2-سرکوب فعالیت‌‌‌‌‌های سیاسی و تشکیل سازمان نيمه مخفی نهضت مقاومت ملی با تهاجم گسترده دولت کودتا به گروه‌‌‌‌ها و شخصیت‌‌‌‌‌های سیاسی بساط مبارزات سیاسی اغلب احزاب و گروه‌‌‌‌‌های سیاسی برچیده شد. بخشی از نیرو‌‌‌‌‌های ملی و مذهبی در سازمان جدیدی با نام نهضت مقاومت ملی فعالیت مبارزاتی خود را به صورت مخفی ادامه دادند. پس از کودتا فعالیت‌‌‌‌‌های حزبی مشخصاً به مبارزه مخفی و نیمه مخفی نهضت مقاومت ملی در داخل و تبلیغات و فعالیت‌‌‌‌‌های حزب توده در خارج از کشور محدود‌‌‌‌‌ می‌‌شد [س ش ۱۴۱ و ۱۴۲].» منبع:علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، تهران، دفتر نشر و پخش معارف، 1379، ص 186