کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 3 مهر 1401 ساعت 9:19 https://www.cafetarikh.com/news/48936/نگرانی-آخرین-سفیر-آمریکا-ایران -------------------------------------------------- عنوان : نگرانی آخرین سفیر آمریکا در ایران -------------------------------------------------- یکی از نگرانی های روزافزون من سرنوشت برنامه فروش سلاحهای آمریکایی به ایران بود . ارزش قراردادهای فروش و تحویل تجهیزات نظامی به نیروهای ایران در آن موقع حدود شش میلیارد دلار بود . متن : بسیاری عنوان می‌کنند ژنرال 4 ستاره نیروی دریایی آمریکا یعنی «رابرت هایز» برای انجام یک کودتا آمده است و وظیفه اش هماهنگ کردن نظامیان بلندپایه ایران در این راستاست اما برخی از اسناد نشان می‌دهد که آمریکایی ها بیشتر نگران منافع خود در ایران بودند. یکی از نگرانی‌های آمریکایی ها موضوع قراردادهای تسلیحاتی و سلاح هایی بود که به ایران فروخته بودند تا جیب خود را پر کنند. این درحالی بود که ایران در زمان پهلوی دوم به عنوان انبار تسلیحات آمریکا شناخته می شد. سالیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در این حوزه بیان می کند:‌ " یکی از نگرانی های روزافزون من سرنوشت برنامه فروش سلاحهای آمریکایی به ایران بود . ارزش قراردادهای فروش و تحویل تجهیزات نظامی به نیروهای ایران در آن موقع حدود شش میلیارد دلار بود . این قراردادها براساس توافق بین دولت ایران و آمریکا امضا شده بود ولی طرف قراردادها با دولت آمریکا ، سازندگان خصوصی و شرکت های مستقل بودند، اگر دولت انقلاب ایران، آنطور که من حدس میزدم ، بزودی بروی کار می آمد ، نا تمامی این قراردادها را لغو کند، دولت آمریکا چاره ای نداشت جز آنکه خسارات تولیدکنندگان بخش خصوصی را برطبق تعهدات خود پرداخت نماید ".   ویلیام سالیوان، ماموریت در ایران، مترجم دکتر ابراهیم مشفقی فر ، ص 56.