کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 26 شهريور 1402 ساعت 19:07 https://www.cafetarikh.com/news/21548/عکس-سروده-مشهور-استاد-شهریار-دست-خط-زیبایش -------------------------------------------------- عنوان : عکس/ سروده مشهور استاد شهریار با دست خط زیبایش -------------------------------------------------- «هرچه پیش آید خوشش آید» نام یکی از اشعار استاد شهریار است که در میان عامه مردم این بخش از شعر بسیار شناخته شده است. اما تصویر دست خط وی در سال 1309 برای اولین بار منتشر می‌شود. متن : محمدحسین بهجت تبریزی سروده مشهوری با قافیه «هرچه پیش آید خوش آید» و با همین نام سروده است. این نام به شکل عام در میان صحبت‌های اطرافیان ما هم شنیده می‌شود و از آن تعبیر نیک می شود. وی این شعر را طبق آنچه ثبت کرده در سال 1309 سروده است. در ذیل تصویر این دست خط منتشر می‌شود. او به دلیل اینکه حسابدار بانک کشاورزی بود خط زیبایی داشت.