کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 7 مرداد 1397 ساعت 10:57 https://www.cafetarikh.com/news/37118/آرامگاه-کوروش-اواخر-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : آرامگاه کوروش در اواخر دوره قاجاریه -------------------------------------------------- آرامگاه کوروش در اواخر دوره قاجاریه ، در پاسارگاد شیراز متن : کافه تاریخ- عکس   آرامگاه کوروش در اواخر دوره قاجاریه ، در پاسارگاد شیراز