کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 22 ارديبهشت 1402 ساعت 19:40 https://www.cafetarikh.com/news/49188/مقایسه-محمدرضا-پهلوی-شاهان-بی-رحم-تاریخ -------------------------------------------------- عنوان : مقایسه محمدرضا پهلوی با شاهان بی رحم تاریخ -------------------------------------------------- در سند زیر (سال 1357) واعظ مسجد قطب‌آباد رفسنجان شاه را با فرعون و هارون‌الرشید مقایسه کرده است. متن : از ویژگی مشترک سخنرانی‌های وعاظ و روحانیون سراسر کشور، استفاده از اشارات، تمثیل‌ها و داستان‌های تاریخی و تطبیق آن با شرایط روز کشور بود. این شیوه‌ی مبارزه که از سال 1342 شروع شده بود در سال 1357 به اوج خود رسید و نوک پیکان انتقادات را متوجه شاه ‌کرد. وعاظ از هر فرصتی برای مقایسه‌ی محمدرضا پهلوی با شاهان بی‌رحم تاریخ استفاده می‌کردند. در سند زیر به سال 1357 واعظ مسجد قطب‌آباد رفسنجان شاه را با فرعون و هارون‌الرشید مقایسه کرده است.