کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 1 خرداد 1397 ساعت 19:46 https://www.cafetarikh.com/news/36920/نمائی-صحن-حرم-حضرت-معصومه-دوره-قاجاریه -------------------------------------------------- عنوان : نمائی از صحن حرم حضرت معصومه در دوره قاجاریه -------------------------------------------------- نمائی از گنبد و گلدسته و صحن حرم حضرت معصومه در دوره قاجاریه متن : کافه تاریخ- عکس   نمائی از گنبد و گلدسته و صحن حرم حضرت معصومه در دوره قاجاریه