کافه تاریخ | شرح تاریخ ایران و جهان 25 خرداد 1397 ساعت 1:36 https://www.cafetarikh.com/news/37000/خانه-کعبه-قسمتی-اماکن-اطراف-دوره-قاجار -------------------------------------------------- عنوان : خانه کعبه و قسمتی از اماکن اطراف آن ، در دوره قاجار -------------------------------------------------- خانه کعبه و قسمتی از اماکن اطراق آن ، در دوره قاجار متن : کافه تاریخ- عکس   خانه کعبه و قسمتی از اماکن اطراق آن ، در دوره قاجار