کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نتایج سفر امام از عراق به فرانسه

19 شهريور 1397 ساعت 13:40

غالب گروه های غیر اسلامی و حتی مجاهدین خلق، این حرکت را در راستای نوعی سازش و انعطاف امام نسبت به غرب می دانستند! اظهار می کردند که ایشان می بایست به یکی از کشورهای سوسیالیستی و یا الجزایر و لیبی! که به تصور انان کشوری مسلمان، انقلابی و سوسیالیست و ضدانقلابی بود، سفر می کرد...


کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

امام خمینی به شکل هوشمندانه ای محل تبعید خود را از عراق به فرانسه تغییر دادند. این هجرت فصل نوینی را در انقلاب اسلامی ایران ایجاد نمود و باعث جهش و سرعت بخشی به انقلاب شد:
«ورود امام به پاریس بازتاب و تحلیل های مختلفی به دنبال داشت. غالب گروه های غیر اسلامی و حتی مجاهدین خلق، این حرکت را در راستای نوعی سازش و انعطاف امام نسبت به غرب می دانستند! اظهار می کردند که ایشان می بایست به یکی از کشورهای سوسیالیستی و یا الجزایر و لیبی! که به تصور انان کشوری مسلمان، انقلابی و سوسیالیست و ضدانقلابی بود، سفر می کرد. در صورتی که رهبر هوشیار انقلاب با بینش دقیق و عمیق خود از ماهیت منافقانه و وابسته این دولتها، بیش از دیگران مطلع بود و نمی خواست با رفتن خود به این قبیل دولتها، وسایل سوء استفاده، بهره برداری و موجه جلوه دادن آن ها را در نزد ملت های شان فراهم کند.»1


1-جواد منصوری، خاطرات جواد منصوری، به کوشش: محسن کاظمی، تهران، سوره مهر، 1392، ص 402
 


کد مطلب: 37196

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/37196/نتایج-سفر-امام-عراق-فرانسه

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com