۲
plusresetminus
شرایط بد اقتصادی در اوایل دهه 1340 سبب شده بود که حکومت پهلوی ضمن تلاش برای دریافت منابع مالی خود و گران کردن اجناسی چون بنزین، رویه ای عکس را نشان دهد؛ بگونه ای که از منظر اعلامی و تبلیغات اوضاع را مطلوب و بر وفق مراد نشان دهد
صورتسازی به سبک حکومت پهلوی

شرایط بد اقتصادی در اوایل دهه 1340 سبب شده بود که حکومت پهلوی ضمن تلاش برای دریافت منابع مالی خود و گران کردن اجناسی پون بنزین، رویه ای عکس را نشان دهد؛ بگونه ای که از منظر اعلامی و تبلیغات اوضاع را مطلوب و بر وفق مراد نشان دهد:

«علی اصغر بالایی از شهسوار آمده بود. می گفت... پلیس شهربانی به یک گاراژدار حمله می کرد که چرا حمل و نقل را گران کردی؟ گفت من گناه ندارم بنزین دو برابر شد. ماست را بقال دو برابر گران کرد. از لوبیا گرفته تا سیر و سرکه گران شد در حالی که اینها به بنزین و نفت چه ربطی دارد؟ گفتم پس این خبرهای رادیو چیست که از همه شهرستانها اظهار تشکر کرده اند و با سیاست های اقتصادی دولت همکاری دارند! خندید و گفت ما که شهسوار خبری از این حرفها نداریم. البته دولت خود دروغ می سازد و دروغ هم پخش می کند. بعلاوه هر تلگرافی بخواهد رئیس شهربانی چند نفر را می خواهد؛ خودش قبلا می نویسد جلوی آنها می گذارد که امضا کنند. پس اینکه خواسته مردم نیست. صورتسازی خود دولت است...»
https://www.cafetarikh.com/news/37477/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما