۰
plusresetminus
در اینجا متن یکی از آخرین نامه های امیر به شاه را مطالعه می کنیم این نامه مربوط به دخالت شاه در وضع اندرون امیر و تغییر خواجه سرا و غیره است امیر می نویسد...
ازدواج اجباری امیر با خواهر شاه
کافه تاریخ- کشکول

 

در اینجا متن یکی از آخرین نامه های امیر به شاه را مطالعه می کنیم این نامه مربوط به دخالت شاه در وضع اندرون امیر و تغییر خواجه سرا و غیره است امیر می نویسد:"... در باب خواجه امر فرمودید... معلوم است اختیار کل نوکر از خود این غلام گرفته تا هر کس باشد با قبله عالم است. هر که را بخواهند بیرون نمایند یا نگاه دارند اختیار امر با سر کار همایون است. در باب آقا جوهر فدوی از اول برخورد با قبله عالم روحنا فداه معلوم است که نمی خواستم در این شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد بحکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام نمودم..."در این نامه که نشان دهنده خشم و انزجار شدید امیر نسبت به شاه است امیر تصریع می کند که با فشار شاه با خواهر وی ازدواج کرده است. این توهین تند نمی توانست در تشدید خشم و بدبینی شاه نسبت به وزیر مغضوب موثر نیفتد. نامه بدینگونه پایان می پذیرد:"... معلوم است حکم با پادشاه است اگر خود این غلام را هم به فراشی حکم فرمایند قادر به خلاف حکم نیست."

https://www.cafetarikh.com/news/38666/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما