۱
plusresetminus
شاه از محبوبیت سرتیپ زاهدی می‌ترسید که مبادا یک روز، همانگونه که ناصر با ملک فاروق کرد، سعی کند او را از سلطنت ایران خلع کند و خودش شاه بشود...
شاه می‌ترسید زاهدی شاه شود!

بسیاری از مخالفان سیاسی شاه بعد از کودتای 28 مرداد طی تصفیه‌های سیاسی از قدرت برکنار شدند. این موضوع تنها مختص مخالفان نبود؛ بلکه هر فردی اعم از دوستان و حامیان شاه که شائبه قدرت‌یابی  در او وجود داشت نیز از این مسئله مصون نماند و مجبور به واگذاری قدرت گردید:
«شهناز را خیلی دوست داشتم. او دو سال بعد دختر جذابی شد و با اردشیر زاهدی، پسر مردی که مصدق را برکنار کرده و شاه را به تاج و تختش برگردانده بود ازدواج کرد. پسر سرتیپ زاهدی، قهرمان ملی. همیشه خاطره ناهاری را که با سرتیپ زاهدی در کاخ اختصاصی خوردیم به یاد خواهم داشت. آن روز صبح، شاه مدتی در طول و عرض سالن قدم می‌زد. حدس می‌زدم که می‌خواهد چیز مهمی به من بگوید. با کمروئی پرسیدم: - چه اتفاقی افتاده محمد؟ جلو من نشست و با لحنی کنایه‌دار گفت: - زاهدی کمی موی دماغ شده، باید خودم را از شرش خلاص کنم. وارفتم. چطور می‌تواند تصمیم به تبعید مردی بگیرد که همه چیز را مدیون اوست؛ این دوست گرمابه و گلستان، این نخست وزیر وفادارش؟ شاه با تظاهر به اینکه متوجه خشم و ناراحتی من نشده، در سکوت فرو رفت. خدمتکاری ورود سر تیپ را اعلام کرد. محمدرضا با حرارت او را پذیرفت، گوئی که اصلاً اتفاقی نیفتاده است. وسط غذا، ناگهان به وی گفت:
- سرتیپ، من از تو بخاطر همه زحماتی که برای من و برای ایران کشیده‌ای تشکر می کنم، ولی فکر می‌کنم که وظایف نخست‌وزیری برای شما خیلی سنگین شده است. شما باید بروید مدتی در سویس استراحت کنید... توصیه می‌کنم هر چه زودتر حرکت کنید. زاهدی رنگ پریده و هاج و واج بود. شاه به روی او چنان لبخند می‌زد که گویی از این دوست قدیمی هیچ چیزی را مضایقه نخواهد کرد، و به وی گفت:
- ترتیبی می‌دهم که برای شما یک پست سفیر فوق‌العاده در ژنو ایجاد شود... با یک خانه بسیار زیبا و حقوق بسیار خوب... قهوه میل دارید؟ بدین ترتیب بود که سرتیپ فضل‌الله زاهدی برای همیشه مقیم سویس شد. بعدها او را در مونترو ملاقات کردیم. در واقع، شاه از محبوبیت سرتیپ زاهدی می‌ترسید که مبادا یک روز، همانگونه که ناصر با ملک فاروق کرد، سعی کند او را از سلطنت ایران خلع کند و خودش شاه بشود.»
https://www.cafetarikh.com/news/38777/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما