۱
plusresetminus
سفرهای اکتشافی، آغاز جریانی است که می‌توان آن را اروپایی کردن جهان نام نهاد: آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، ضمیمه فرهنگ اروپایی شد و آسیا و آفریقا بیش از پیش به توابع اقتصادی اروپا تبدیل گردید.
سفرهای اکتشافی، آغاز اروپایی کردن جهان
سفرهای اکتشافی، آغاز اروپایی کردن جهان

پیش از آغاز جریان استعمارگری، شناخت کشورهای استعمارگر از وضعیت سایر سرزمین‌ها گنگ و مبهم بود. اما بتدریج و تحت تأثیر برخی از تحولات زمینه آشنایی با کشورهای دیگر پیش آمد. مهمترین تحول در این عرصه سفرهای اکتشافی بود.
«اروپاییان در قرون وسطی، درباره آسیای دور اطلاعات اندکی داشتند، تصور آنان درباره هند و چین، مبهم و در حد سفرنامه مارکوپولو بود و از آفریقا نیز، جز اطلاعات کمی در مورد مصر، چیز زیادی نمی‌دانستند. از آمریکا هیچ گونه اطلاعاتی در دست نبود و از استرالیا نیز، گرچه در قرن شانزدهم سخنی در میان بود، ولی این قارّه، عملاً پس از 1600 میلادی کشف گردید. سفرهای اکتشافی، آغاز جریانی است که می‌توان آن را اروپایی کردن جهان نام نهاد: آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، ضمیمه فرهنگ اروپایی شد و آسیا و آفریقا بیش از پیش به توابع اقتصادی اروپا تبدیل گردید، بدین ترتیب پیامدهای این رویدادها در ادوار بعدی تاریخ جهان، نقش تعیین کننده‌ای داشته است.»


منبع: مصطفی اسکندری، شناخت استعمار، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، 1389، صص 25- 26
 
https://www.cafetarikh.com/news/48259/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما