۲
plusresetminus
حسینقلی خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرده بعرض رساند، معلوم شد، معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات رئیس بانك زیاد مقید به رعایت نظرات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمور تاش، در هر حال اختلاساتی مسلم شد...
اختلاس در بانک ملی

در دوره پهلوی اول، نفوذ آلمان‌ها در ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور گسترش زیادی یافت. یکی از بخش‌هایی که آلمانی‌ها در آن حضور یافتند، بانک ملی بود. این بانک اولین بانک ایرانی بود که به هیچ یک از بازیگران استعماری روسیه و انگلیس تعلق نداشت. با این حال، آلمانی‌های حاضر در این بانک در نهایت با اختلاس ناچار به رها کردن آن و فرار از کشور شدند.
 
«حسینقلی خان نواب تخلفاتی در بانک کشف کرده بعرض رساند، معلوم شد، معاملاتی بدون وثیقه کافی شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن بلات رئیس بانك زیاد مقید به رعایت نظرات هیئت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمور تاش، در هر حال اختلاساتی مسلم شد. ليندن بلات بخیال گریز می‌افتد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصاً به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌فرمایند نقصی نداشته است.
فوگل بغتاً مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندانسازی آلمانی بدعوتی به بغداد رفته است تفحص می‌کند هیچ جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف بعمل آمد که در صندوق پشت اتوموبیل پنهان بوده است باین تدبير از سرحد می‌گذرد. در بغداد معطل نشده به بیروت می‌رود حال ۷۰ نفر آلمانی در بانك مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد وی ناچار انتحار می‌کند.
این واقعه از برای آلمان نهایت اهمیت را داشت. عده کثیری متخصصین آلمانی در ادارات‌ها کار می‌کنند، بطوری که می‌شود گفت سیاست آلمان در ایران رو به غلبه دارد و بانك ملي قلب اقتصاد است.»


منبع: مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1344، ص 390
 
https://www.cafetarikh.com/news/48430/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما