۲
plusresetminus
حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالدوله از جمله رجال سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ‌نگار ایرانی و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار بود که به اهتمام او تاریخچه‌ای از ایران از ابتدا تا قاجاریه به نگارش در آمده است.
مراحل رشد امیرکبیر از زبان پیرنیا

حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالدوله از جمله رجال سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ‌نگار ایرانی و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار بود که به اهتمام او تاریخچه‌ای از ایران از ابتدا تا قاجاریه به نگارش در آمده است.
پیرنیا درباره مراحل رشد امیر کبیر و ترقی گام به گام او طی ادوار مختلف زندگی اش می نویسد:‌
میرزا تقی خان امیر نظام که بلاشبه از بزرگترین رجال دوره اخیر تاریخ ایران است اصلا از مردم هزاوه از دهات فراهان است پدر او کربلائی فراهان ابتدا در خدمت میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی سمت آشپزی و بعد ناظری داشته و امیر هم از جوانی در دستگاه قائم مقام تربیت یافته و از منشیان زبردست آن مرد کافی شده و سپس در خدمت میرزا محمد خان زنگنه امیرنظام به معاونت او رسیده و به لقب وزير نظام ملقب گردیده است. شهرت میرزاتقی خان از زمان مأموریت او با خسرو میرزا به یطرزبورگ شروع شد و در طی سفارت به عثمانی و به تن معاهده دوم ارزنة الروم و بر اثر کفایتی که از وی در ایام اقامت در آن شهر بروز کرد نام میرزا تقی خان وزیر نظام به همه گوشها رسید و دور و نزديك به کاردانی آن مرد معرف و به آینده درخشان او امیدوار گردیدند .
به شرحی که سابقا گفتیم میرزاتقی خان پس از مرگ میرزا محمد خان زنگنه صاحب مقام و لقب او در آذربایجان گردید و در آوردن ناصرالدین شاه به طهران و مستقر کردن او به کرسی سلطنت نهایت لیاقت را بخرج داد و با وجود مدعیان بسیار با لقب اتابك اعظم به صدارت ایران منصوب گردید (۲۱ ذی القعده ۱۲۱4) و سال بعد به امر شاه خواهر تنی او را در ازدواج خود آورد و بیش از پیش مقتدر و متنفذ شد.


منبع: تاریخ ایران، حسن پیرنیا، از آغاز تا قاجاریه، ص 824.
 
https://www.cafetarikh.com/news/48557/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما