۱
plusresetminus
برای ورود و خروج به عمارت اندرونی در کاخ گلستان از 2 در استفاده می شده است که یکی از آنها به دلیل اینکه به خیابان الماسیه راه داشته است، دروازه الماسیه نام داشته است. در دیگری در قسمت جنوبی عمارت و در نزدیکی حیاط تاج الدوله قرار داشته است. در ساخت این بنا از معماری و هنرهای منحصر به فردی استفاده شد.
عکس/ معماری زیبا و خاص حرمسرای ناصرالدین شاه

در این تصویر نمايی  از ساختمان  خوابگاه  ناصرالدين  شاه  قاجار(حرمسرا) در كاخ  گلستان  تهران مشاهده می شود. پس از مرگ کریمخان زند در 1193 آغا محمد خان قاجار در 1200 تهران را به پایتختی برگزید، ولی به دلیل لشکر کشیهای دائمی کمتر در مقر حکومت خود به سر می برد، و برای عمارت و آبادانی چندان فرصت نداشت . تا آنکه فتحعلی شاه در سال 1211 بر تخت سلطنت ایران جلوس کرد، از آن زمان به بعد با گسترش دستگاه اداری و تشریفات سلطنتی بناهای متعددی در داخل ارگ تهران عمدتا در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار احداث شد.

خوابگاه (حرم سرا) ناصرالدین شاه

معماری عمارت اندرونی در کاخ گلستان


شکل کلی عمارت اندرونی کاخ گلستان به صورت مستطیلی بوده است که در هر 4 ضلع آن، ساختمان های 2 طبقه برای سکونت زنان پادشاه در نظر ساخته شده بود. در وسط همین حیاط اصلی یکی از ساختمان های بزرگ عمارت که برگرفته از معماری های عثمانی بود، تحت عنوان خوابگاه ناصری قرار داشت. در گوشه کنار این عمارت، حیاط های کوچکی قرار داشت که هر یک با استفاده از یک دیوار بلند از فضای بیرونی قصر جدا شده و به هر یک از همسران اختصاص داده شده بود.
برای ورود و خروج به عمارت اندرونی در کاخ گلستان از 2 در استفاده می شده است که یکی از آنها به دلیل اینکه به خیابان الماسیه راه داشته است، دروازه الماسیه نام داشته است. در دیگری در قسمت جنوبی عمارت و در نزدیکی حیاط تاج الدوله قرار داشته است.
در ساخت این بنا از معماری و هنرهای منحصر به فردی استفاده شد. به عنوان مثال برای ساخت تمامی اطاق ها و پلکان هایی که در ساخت این عمارت استفاده شده اند، از نقاشی ها و کتیبه هایی استفاده شده بوده که از لحاظ هنری و تاریخی دارای ارزش زیادی بوده اند.
در زمان رضا شاه، بخش اندورنی تخریب، و وزارت دارایی به جای آن ساخته شد.این عمارت تنها بخش کاخ گلستان بود که در دوره رضاشاه تخریب گردید.
این کاخ دارای اطاق‌ها، سرسراها پلکان‌های زیبایی بود که بر روی دیوارها و کتیبه‌های آن نقوش زیبا و تصاویر نقاشی شده جالب کشیده شده بود که از ارزش زیادی برخوردار بود. عمارت خوابگاه روزگاری مقر وزیر دارایی و معاونان و رئیس دفترش بود اما یک روز بدون تذاکرات و اخطارهای انجمن حفظ آثار ملی به‌طور خلق‌الساعه و خیلی برق‌آسا ویرانش کردند.
https://www.cafetarikh.com/news/48852/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما