کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

تجمع مشروطه خواهان تبریز

3 تير 1393 ساعت 16:12

اجتماع مشروطه خواهان تبریز دربرابر منزل عدل الملک درایام اوج گیری مشروطیت

کد مطلب: 27358

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/27358/تجمع-مشروطه-خواهان-تبریز

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com