کابینه‌ای که طرفدار بریتانیا بود

کابینه‌ای که طرفدار بریتانیا بود

در دوره قدرت‌یابی رضاشاه که حکومت قاجار با ضعف شدید قدرت مواجه بود و رضاشاه در حالی سیطره تدریجی قدرت خود بود، کابینه‌های متعددی روی کار آمدند....
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای سیاسی ایران
از موضوعات قابل تأمل و بررسی تأثیر انتخابات آمریکا بر فضای سیاسی ایران در دوره‌ی پهلوی می‌باشد.
دستگیری تعدادی از سران رژیم به بهانه‌ی مبارزه با فساد
از جمله اقدامات محمدرضا پهلوی و اطرافیانش برای فرونشاندن خشم مردم علیه این رژیم وابسته، دستگیری تعدادی از سران رژیم به بهانه‌ی مبارزه با فساد ...
 
فلسفه روز دانش‌آموز، 13 آبان
روز 13 آبان، با حوادث متعددی گره خورده است. یکی از این حوادث، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است که کمی بعد از پیروزی انقلاب و توسط دانشجویان اتفاق ...
برنامه های نوسازی ایران در تلاطم رقابت استعمارگران
 در قرن نوزدهم میلادی رقابتهای استعماری کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه و تلاش آنها برای دستیابی به مستعمرات جدید و مناطق استراتژیک، هجوم همه ...
از تجارت اتومبیل تا همکاری با پاسال
شمس پهلوی، دختر ارشد رضاشاه از همسر دومش تاج‌الملوک، یکی از اعضای اصلی خاندان پهلوی بود که فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای در دوره حکومت ...