موسس اولین لژ فراماسونری در ایران

موسس اولین لژ فراماسونری در ایران

ر مرور تاریخ مشروطیت فراموشخانه نام آشنایی است. جایگاهی که بنیانگذارش میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله را به روشنفکری مرموز تبدیل کرد که برخی او را ...
۱۴۰۰/۰۳/۲۳
روحیه استبدادی اسدالله علم از زبان هم حزبی هایش
در سند زیر که به سال 1337 بازمی‌گردد، روحیه و منش «اسدالله علم» وزیر دربار شاه به نقل از هم حزبی‌هایش به خوبی نشان داده شده است: «آقای علم رهبر ...
رقابت آمریکا و انگلیس بر سر منافع اقتصادی در ایران
در این سند نیز ساواک به رقابت آمریکا و انگلستان بر سر منافع اقتصادی در ایران اشاره نموده است. در سند آمده است که آقای کوزمین دبیر اول سفارت ...
 
سایه سنگین سانسور بر مطبوعات
سرکوب آزادی بیان و اعمال نظارت و سانسور شدید بر مطبوعات و نشریات، مهمترین ویژگی حکومت‌های استبدادی است. امری که بارها در تاریخ معاصر ایران در ...
قیام 15 خرداد 1342؛ نقطه عطف نهضت اسلامى مردم ایران
قیام 15 خرداد 1342 به درستى نقطه عطف نهضت اسلامى مردم ایران نام گرفت؛ از این نظر که سرآغاز حرکتى گردید که 15 سال بعد منجر به فروپاشى نظام شاهنشاهى ...