تحلیل روزنامه عصر جدید از وقایع لرستان

تحلیل روزنامه عصر جدید از وقایع لرستان

در بحبوحه جنگ جهانی اول، جنوب کشور دست مایه حملات انگلیس و سایر مهاجمان شد. علت اصلی تهاجم بیگانگان، رقابت‌های سیاسی و فضای جنگی بود؛ اما روزنامه ...
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
فرستادن طلاب به خدمت نظام وظیفه
از اقدامات رژیم پهلوی برای تضعیف نهاد روحانیت، فرستادن طلاب به خدمت نظام وظیفه بوده است. یکی از هدف‌های رژیم از این اقدام جدا کردن طلاب از فضای ...
شعارهای مردمی در ایام انقلاب / سند
در این سند مأمورین ساواک همه‌ی شعارهایی را که در آن روزها داده می‌شد را گردآوری و گزارش کرده‌اند. لازم به توضیح است که منظور از منصور در این ...
 
طرح انحلال ارتش از سوی مجاهدین خلق
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین خلق که خود را سازمانی مردمی و ضدسلطنتی می‌دانست به یکی از دشمنان اصلی انقلاب تبدیل شد. مجاهدین در ...
چرا کمیته مشترک ضدخرابکاری به وجود آمد؟
با گسترش مخالفان حکومت پهلوی، نهادها و سازمان‌های وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز گسترش یافت. یکی از این سازمان‌ها، کمیته مشترک ضدخرابکاری ...
قیام 15 خرداد و آمریکا
قیام 15 خرداد یکی از بزرگ‌ترین قیام‌های مردمی علیه حکومت پهلوی دوم بود. این قیام، اولین قیام ضدحکومتی بود که امام نیز به نوعی در محوریت آن قرار ...