مجازات بدون محاکمه

مجازات بدون محاکمه

حکومت پهلوی در راستای سیاست اسکان عشایر، بسیاری از ایلات و عشایر را با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها سرکوب کرد و بسیاری از افراد دستگیر شده را بدون محاکمه ...
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
خلف وعده رضاخان!
متن نطق افتتاحیه مجلس موسسان توسط رضا پهلوی پس از خلع قاجاریه از سلطنت
سند/ کشورهایی که دست رد به سینه شاه زدند؟
گفتار رادیو بغداد پیرامون عدم شرکت سران کشورها در مراسم جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی رادیوی مزبور در تاریخ‌های 15 و 16/7/50 ...
 
رابطه با جانسون نمایش دوباره دست نشانده‌گی
شاه در دوران جان اف کندی، مجبور به اصلاحات گسترده‌ای شد. او با توهم آنکه دموکرات‌ها به دلیل طرح حقوق بشر، دشمن حکومت‌های دیکتاتوری هستند، ترس ...
داستان مردمی که خالصانه علیه شوروی قیام کردند
بعد از استقرار اولین حکومت جمهوری در افغانستان توسط داوودخان، شوروی بتدریج مجال حضور در افغانستان را پیدا کرد. درواقع حکومت جدید که توسط کودتای ...