طرح بختیار برای ربودن انقلاب

طرح بختیار برای ربودن انقلاب

بختیار بعد از آنکه به نخست‌وزیری رسید، بر این باور بود که می‌تواند قدرت را به طور کامل قبضه کند. او شناخت درستی از تحولات انقلاب و نفوذ امام ...
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
دلیل جدایی شهناز پهلوی و اردشیر زاهدی؟
اعتیاد شدید شهناز به هروئین باعث این جدایی شده است.
فعالیت پنهان رژیم صهیونیستی در مطبوعات ایران
منوچهر امیدوار که فعلاً به جای عذری [عزری] مسئول کار است، می‌گفت مطالب منتشره در جراید داخلی و خارجی به شناسایی دولت اسرائیل از طرف دولت ایران ...
 
ملی شدن نفت از منظر جراید داخلی و خارجی
معمولاً وقتی یک رویداد مهم سیاسی در یک کشور اتفاق می‌افتد، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی زودتر از همه به انعکاس آن می‌پردازند. گرچه امروزه ...
چرا داور خودکشی کرد؟
از علی‌اکبر داور به عنوان مؤسس نظام قضائی و تشکیلات دادگستری نوین در ایران یاد می‌شود. داور یکی از سیاستمداران و حقودانان برجسته در دوره رضاشاه ...