نتیجه وام ایران از آمریکا

نتیجه وام ایران از آمریکا

از آنجا که بریتانیا مصمم بود از هر گونه کمک به ایران ممانعت کند، یکی از وام‌های آمریکا به ایران را بلوکه کرد و به بانک شاهنشاهی ایران دستور ...
۱۴۰۰/۰۵/۰۱
دستور برای جلوگیری از برگزاری سالگرد قیام 30 تیر
قیام 30 تیر و جلوگیری از انجام تظاهرات ، آیین نامه تخلفات اساتید و دانشجویان...
مراسم روضه خوانی طبق موازین حکومتی!!
ممانعت از برگزاری مراسم‌های مذهبی، خصوصاً مجالس روضه‌خوانی، یکی از اقدامات رژیم پهلوی برای کم رنگ کردن باورهای اعتقادی مردم بوده است. در انی ...
 
موضع شاه در برابر ملی شدن نفت
شاه خاطره تلخ عزل پدرش توسط انگلیسی‌ها را از یاد نبرده بود و خوب به یاد داشت که انگلیسی‌ها درصدد بودند ابتدا یکی از اعضای خاندان قاجاری را به ...
جانور عجیبی که زمین و املاک مردم را می‌خورد!
رضاشاه حرص و ولع زیادی به جمع‌آوری ثروت داشت. بخشی از ثروت او را اموال غیرقابل منقول همچون املاک و زمین‌های مرغوب تشکیل می‌داد. او این زمین‌ها ...