نقش غلامرضا پهلوی در امور سیاسی

نقش غلامرضا پهلوی در امور سیاسی

غلامرضا پهلوی از برادران ناتنی محمدرضا، از جمله افرادی بود که نقش زیادی در امور اقتصادی داشت و از این راه توانست ثروت خوبی برای خود دست و پا ...
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
انتقاد از نحوه مقابله دولتمردان با پلیس جنوب
بعد از استقرار پلیس جنوب ایران که به بهانه جنگ جهانی اول و محافظت از منابع نفتی صورت گرفت، دولتمردان ایرانی به جای تصمیم و اقدام قاطعانه، به ...
نامه وثوق به دولت امریکا جهت خروج دول خارجی
بعد از پایان چنگ جهانی اول، برخی از دول متخاصم از جمله انگلیس از خارج کردن نیروهای نظامی خود امتناع کردند. در این شرایط دولتمردان ایرانی تلاش‌های ...
 
راز دوام نخست وزیری هویدا بیش از یک دهه
هویدا پیش از نخست‌وزیری، در وزارت دارایی فعالیت داشت. فعالیت او در وزارت دارایی در دوران صدارت حسنعلی منصور بود. ههویدا و حسنعلی منصور، با یکدیگر ...
احمد قوام؛ مردی متعلق به عرصه سیاست
احمد قوام، معروف به قوام‌السلطنه یکی از شخصیت‌های معروف سیاسی در دوران قاجار و پهلوی است که بیشتر به دلیل عملکرد موفقش در قائله آذربایجان ایران ...
چرا علی امینی استعفا داد؟
علی امینی، اولین نخست‌وزیر دهه 1340 شمسی بود. او در اردیبهشت 1340 روی کار آمد. دوران نخست‌وزیری امینی بسیار کوتاه بود. با این حال همین دوران ...