همکاری با قوام و تقابل پنهانی با مصدق

همکاری با قوام و تقابل پنهانی با مصدق

از میان‌ نخست‌وزیران‌ حکومت پهلوی، اشرف فقط با قوام‌السلطنه موافق بود؛ زیرا قوام علیرغم قلدری و خـودخواهی ، به اهمیت‌ و نفوذ‌ اشرف پی برده بود ...
۱۴۰۱/۰۴/۱۵
ازچپ -عباس فروتن، حسین مکی، علی اصغر امیرانی، امیر هوشنگ عسگری، محمود طلوعی و حبیب الله شاملویی – ۱۳۳۱
دکتر عسگری دندانپزشکیست که حقوق هم خوانده بود و به جای پرداختن به مطب و یونیت و صندلی دندان‌پزشکی و پذیرش بیمار، پشت میز سر دبیر و مدیر مسوول ...
آیا پیپ کشیدن هویدا؛ عوام فریبی بود؟
سند ذیل گزارش ماموران و مخبران ساواک مبنی بر وجود شایعاتی در سطح کشور مبنی بر نفوذ و حضور بهاییان در عالی ترین سطح حکومتی است.
 
کشتاری بی سابقه در جهان به بهانه تسلیم، با هدف آزمایش
جنگ جهانی دوم با به جا گذاشتن میلیون‌ها قربانی در سرتاسر جهان، یکی از پرتلفات‌ترین جنگ‌های دنیا لقب گرفت. اما در این بین داستان شکست ژاپن که ...
شاعری که با انتشار کاریکاتور ترور شد
رضاخان را بنیانگذار پایه‌های دولت مطلقه نوین در ایران دانسته‌اند. او از همان زمان که به عرصه قدرت وارد شد، تمرکزگرایی قدرت را با بدترین و خشونت‌آمیزترین ...