پس از امیرکبیر چه کسی به صدارت رسید؟

پس از امیرکبیر چه کسی به صدارت رسید؟

​​​​​​​اعتماد الدوله نوری فردی بود که پس از امیر کبیر به صدارت رسید و اوضاع ایران را بر اثر بی کفایتی و منفعت طلبی خود بهم ریخت.
۱۴۰۱/۰۳/۰۷
نمونه‌هایی از عیاشی‌های اشرف پهلوی از جیب مردم ایران
خانواده پهلوی برای برگزاری مهمانیهای مجلل که اغلب به عیاشی در آن می پرداختند همواره از جیب ملت خرج کرده و از مجلل ترین مراکز فروش خارج از کشور ...
علی امینی ـ قاسم مسعودی ـ سردار فاخر حکمت
 رضا حکمت فرزند حاج حسام الدین شیرازی معروف به سردار فاخر از جمله سیاستمداران طرفدار انگلیس بود که در اکثر سالهای مجلس پانزدهم تا بیستم ، ریاست ...
 
وزارتی که با مرگ تیمورتاش منحل شد
از تیمورتاش به عنوان یکی چهره‌های تأثیرگذار و مشهور در دوره پهلوی اول نام برده شده است. او نقش مهمی در به قدرت رسیدن رضا شاه داشت. از این رو ...
آخوند خراسانی و مبارزه در راه احقاق حق مردم
آخوند خراسانی یکی از شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی دوره قاجار می¬باشد که به دلیل نقش سیاسی و مبارزاتی خود در جریان انقلاب مشروطه به چهره ای مهم ...