حیا از احساس خودشریف بینی است
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۱۰
نادرشاه و گدا  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ۰۹:۴۷
انقلاب یک حادثه جهانی  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۳ اسفند ۱۳۹۴ ۲۱:۳۴
سخنان زیبای شهید همت
۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۱۴
صوت کمتر شنیده شده شریعتی
۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۰۲