کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اشرف؛ همکاری با قوام و تقابل پنهانی با مصدق

28 مرداد 1397 ساعت 0:20

از میان‌ نخست‌وزیران‌ حکومت پهلوی، اشرف فقط با قوام‌السلطنه موافق بود؛ زیرا قوام علیرغم قلدری و خـودخواهی ، به اهمیت‌ و نفوذ‌ اشرف پی برده بود و اغلب توصیه‌ها و سفارشهای او را مـی‌پذیرفت. دکـتر مـصدق‌ از‌ همان ابتدای نخست‌وزیری، با اشرف از در‌ مخالفت‌ درآمد‌. آیت‌الله کاشانی نیز در این مبارزه مصدق‌ را‌ همراهی می‌کرد.


کافه تاریخ- کشکول

 

از میان‌ نخست‌وزیران‌ حکومت پهلوی، اشرف فقط با قوام‌السلطنه موافق بود؛ زیرا قوام علیرغم قلدری و خـودخواهی ، به اهمیت‌ و نفوذ‌ اشرف پی برده بود و اغلب توصیه‌ها و سفارشهای او را مـی‌پذیرفت. دکـتر مـصدق‌ از‌ همان ابتدای نخست‌وزیری، با اشرف از در‌ مخالفت‌ درآمد‌. آیت‌الله کاشانی نیز در این مبارزه مصدق‌ را‌ همراهی می‌کرد. اشرف کـه ‌ ‌قـریب ده سال بر صحنه سیاست ایران سایه افکنده‌ بود‌، ناگهان خود را در میان‌ طوفانی‌ از مـخالفتها‌ دیـد‌ و سـرانجام‌ تحت فشار دکتر مصدق که به‌ افکار‌ عمومی متکی بود، مجبور به ترک ایران شـد. اما اشرف زنی نبود‌ که‌ به این سادگیها از میدان مبارزه‌ خارج شود. او در‌ کـشورهای‌ اروپای غربی، مخالفان سیاسی مـصدق‌ را‌ بـه دور خود جمع کرد و مبارزه علیه حکومت مصدق را در خارج از‌ ایران‌ ادامه داد. ازیک‌ طرف اطرافیان اشرف‌ به‌ انتشار‌ مقالات و مطالبی علیه‌ دکتر‌ مصدق در مطبوعات اروپا‌ مبادرت‌ نمودند و ازطرف‌دیگر خود اشرف مرتبا نامه‌هایی به برادر تـاجدار خود می‌نوشت و ازاین‌طریق حس بدبینی‌ شاه‌ را نسبت به مصدق تحریک و تقویت‌ می‌کرد‌. البته مصدق‌ از‌ تحرکات‌ و تحریکات اشرف غافل نبود‌ و پیوسته شاه را از القائات اشرف برحذر می‌داشت. 


منبع:حـسین مکی، وقایع سی‌ام تیر1331، تهران، انتشارات ایران، 1366، ص323‌ 
 


کد مطلب: 37150

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/37150/اشرف-همکاری-قوام-تقابل-پنهانی-مصدق

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com