کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مغز متفکر پهلوی دوم در سیاست های داخلی و خارجی!؟

19 دی 1400 ساعت 17:12

اسدالله علم، که سرپرست جناح مخالف وفادار به شاه یعنی حزب مردم بود. او در مسایل شخصی و رسمی از مشاورین شاه محسوب می شد. و تاثیر بسزایی در تصمیم گیریهای شاه داشت. نقش اصلی وی بعد از کودتای 28 مرداد شروع شد او توانست با برقراری ارتباط با سفارتخانه های امریکا و انگلیس نقش مهمی را در تحکیم قدرت شاه ایفاء کند.ساخت قدرت سیاسی دوران محمدرضا پهلوی به منظومه ای شباهت داشت که هسته مرکزی آن را شاه تشکیل می داد . خاندان سلطنتی نخبگان درباری، نخبگان تکنوکراتیک و بوروکراتیک، نخبگان نظامی و اقتصادی و نخبگان پارلمانی بر اساس این منظومه به دور مدار سلطنتی در گردش بودند. اسدالله علم، که سرپرست جناح مخالف وفادار به شاه یعنی حزب مردم بود. او در مسایل شخصی و رسمی از مشاورین شاه محسوب می شد. و تاثیر بسزایی در تصمیم گیریهای شاه داشت. نقش اصلی وی بعد از کودتای 28 مرداد شروع شد او توانست با برقراری ارتباط با سفارتخانه های امریکا و انگلیس نقش مهمی را در تحکیم قدرت شاه ایفاء کند. علم مهم ترین فردی بود که در مسایل داخلی کشور محمدرضاشاه را هدایت می نمود و برای تغییرات مهم به او خط می داد. البته او در این کار پختگی لازم را داشت؛ طبیعی است که علم در مسایل مهم مجری سیاستهای انگلیس و امریکا بود و طرحهای آنان را به مسایل داخلی کشور انتقال می داد. در سیاست خارجی علم مهم ترین رابط شاه با انگلیس و امریکا بود و از سوی آنان عامل مطمئن و درجه اولی محسوب می شد. علم بهترین نمونه ای است که انطباق سیاستهای انگلیس و امریکا را در ایران و نیز استفاده آنها از مهره های واحد را نشان می دهد. دوران قدرت اسدالله علم مهم ترین سالهای سلطنت شاه می باشد.


منبع:حسین فردوست، «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، تهران: موسسه اطلاعات، 1369، ص 67


کد مطلب: 48610

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/48610/مغز-متفکر-پهلوی-دوم-سیاست-های-داخلی-خارجی

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com