کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رابطه‌ی میان دولت و مطبوعات

25 شهريور 1402 ساعت 19:54

در این سند رابطه هویدا و مطبوعات در سال 1345 نشان داده شده است. در بخشی از آن می‌خوانیم که: «[به دستور هویدا] هر روزنامه‌ای که از دولت بدگوئی می‌کند فوراً کمک‌های سازمان‌های دولتی به این قبیل جراید قطع شود و اگر مدیر روزنامه از سازمان‌های دولتی حقوق دریافت می‌دارد مزاحمت‌هایی برای او فراهم می‌سازند تا نتوانند به مخالفت خود و انتقاد از دولت ادامه دهند.»
در سند زیر رابطه‌ی میان دولت و مطبوعات در عصر پهلوی به خوبی ترسیم شده است. رابطه‌ی دولت و مطبوعات در عصر پهلوی به این صورت بود که دولت به جراید طرفدار خود کمک‌های زیادی تخصیص می‌داد، اما از طرف دیگر برای مطبوعات مخالف مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کرد. در این سند رابطه هویدا و مطبوعات در سال 1345 نشان داده شده است. در بخشی از آن می‌خوانیم که: «[به دستور هویدا] هر روزنامه‌ای که از دولت بدگوئی می‌کند فوراً کمک‌های سازمان‌های دولتی به این قبیل جراید قطع شود و اگر مدیر روزنامه از سازمان‌های دولتی حقوق دریافت می‌دارد مزاحمت‌هایی برای او فراهم می‌سازند تا نتوانند به مخالفت خود و انتقاد از دولت ادامه دهند.»


کد مطلب: 49318

آدرس مطلب :
https://www.cafetarikh.com/news/49318/رابطه-ی-میان-دولت-مطبوعات

کافه تاریخ
  https://www.cafetarikh.com