شهید چمران به روایت همسرش  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۴ آبان ۱۳۹۴ ۰۸:۵۰
علی (ع) در کلام علامه جعفری  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">
۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۲۹