رضاخان در آزمایشگاهی در ترکیه
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۰۸