رویداد روز : تاج‏گذاري «آغا محمد خان قاجار» در تهران و شروع رسمی سلطنت قاجاریه
تاج‏گذاري «آغا محمد خان قاجار» در تهران و شروع رسمی سلطنت قاجاریه

۳ فروردين

آغامحمدخان قاجار پس از فتح قفقاز و تسلط بر آن نواحي و سرکوب تمامی مخالفان داخلی، در نوروز سال 1175 ش درتهران، با عنوان و اولیه پادشاه سلسله قاجاریه به طو رسمی تاجگذاری نمود. در دوران سلطنت قاجار یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر یعنی انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد. آغامحمدخان، با آرزوهاي دور و دراز خود و جويندگي مقام خلافت اسلامي، تهران را دارالخلافه ناميد. نزديك بودن به محل ايل قاجار در استرآباد مازندران، موقعيت جغرافيايي شهر به لحاظ قرار گرفتن در مركز ايران و محدود شدن كوه در سه طرف، از جمله دلايل اصلي انتخاب تهران براي پايتختي قاجار بود. آغامحمدخان در طول ساليان فرمانروايي خود، قبل و بعد از تاج‏گذاري، جنايات متعددي مرتكب شد و انسان‏هاي بي‏شماري را به كام مرگ فرستاد. تا اين كه دو سال بعد در يكي از لشكركشي‏هايش به گرجستان توسط دو تن از خدمتكارانش كشته شد.