رویداد روز : آغاز خروج قوای اشغالگر ارتش سرخ از آذربایجان در جریان جنگ جهانی دوم
آغاز خروج قوای اشغالگر ارتش سرخ از آذربایجان در جریان جنگ جهانی دوم

۵ فروردين

آغاز خروج قوای اشغالگر ارتش سرخ از آذربایجان در جریان جنگ جهانی دوم

در سوم شهریور 1320 کشور ایران عالی رغم اعلام بی طرفی در جريان جنگ جهاني دوم، به دلیل نظامی و استراتژیک توسط قوای متفقین اشغال شد. در جریان کنفرانس تهران نیز سران متفقن نیز اعلام نمودند که به محض پایان جنگ، قوای نظامی خود را از خاک ایران خارج نمایند. انگلستان و امریکا درموعد مقرر قوای خود را خارج نمودند اما شوروي علي‏رغم امضاي توافقنامه، مايل به خروج نبود. بنابراين دولت ايران شكايتي را تسليم سازمان ملل كرد و خواستار تخليه ايران از قواي متجاوز روس گرديد. سرانجام اين نيروها از اوايل سال 1325 ش، با اولتیماتوم رئیس جمهوری کشور امریکا به استالین ، مجبور شدند ايران را تخليه نمودند.