رویداد روز : قتل «نادرشاه افشار» در فتح آباد قوچان
قتل «نادرشاه افشار» در فتح آباد قوچان

۲۰ خرداد

بدون شک یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایران در دوران بعد از اسلام ، نادرشاه افشار بود. نادرشاه علاوه بر برقرار کردن نظم و امنیت در چهارچوب مرزهای ایران، فتوحات خارجی وسیعی نیز داشت که مهم ترین آنان فتح هندوستان بود.  هرچند نادر ثروت فراواني از طريق جنگ‏هاي پياپي نصيب ايران كرده بود ولي حرصِ جمع آوري مال باعث شد كه ماموران مالياتي وي بر مردم سخت‏گيري كنند. همچنين چون نادرشاه در پي محو نام و نشان خاندان صفوي و برانداختن مذهب تشيع و ترويج تسنن بود، مردم دل خوشي از او نداشتند. درجریان دفع شورش سیستان، سرداران قزلباش سپاه نادر که دل خوشی از وی نداشتند؛ به تحريك «عليقلي» برادرزاده نادرشاه به خیمه نادر حمله كردند و او را در شصت سالگي در نزديكي قوچان به قتل رساندند.