رویداد روز : لغو امتیاز تنباکو با فتوای میرزای شیرازی (1270 ش)
لغو امتیاز تنباکو با فتوای میرزای شیرازی (1270 ش)

۲۵ ارديبهشت


لغو امتياز تنباكو به واسطه فشار ناشي از فتواي «ميرزاي بزرگ شيرازي» (۱۲۷۰ ش)

فتوای تاریخی مبنی بر تحریم توتون و تنباكو به وسیله میرزای شیرازی بزرگترین ضربه ای بود كه بر پیكر استعمار وارد آمد. پیامی كه اتحاد و ایثارگری مردم ایران در حفظ استقلال و هویت اسلامی كشور خود را به جهانیان نشان داد و زمینه ساز جریان های اعتراضی در مخالفت با وطن فروشی حاكمان وقت شد.

پس از اين كه ناصرالدين شاه قاجار در سفر به فرنگ، دچار كم پولي مي‏شود، امتياز كشت، توليد و فروش تنباكو به مدت بيش از نيم قرن را به يكي از سرمايه ‏داران انگليسي به نام تالبوت واگذار مي‏كند تا خرج عياشي‏هاي خود در غرب نمايد. وقتي خبر در كشور مي‏پيچد با مخالفت علما و مردم مواجه مي‏گردد و پس از مبارزات گسترده و گذشت هفده ماه از امضاي قرارداد تنباكو، ميرزاي بزرگ شيرازي در فتواي مشهور خود، استعمال تنباكو را در حكم محاربه با امام زمان (عج) اعلام مي‏كند و به شاه هشدار مي‏دهد كه در صورت عدم لغو قرارداد، فرمان جهاد صادر خواهد كرد. سرانجام پايداري علما و حمايت مردم، ناصرالدين شاه را به پرداخت غرامت به تالبوت انگليسي و لغو قرارداد مجبور ساخت. فتواي تاريخي تحريم تنباكو، توطئه‏ اي را كه به دست ناصرالدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به انگليسي‏ها در حال شكل گرفتن بود در نطفه نابود كرد.