رویداد روز : اعلام ممنوعیت استفاده از تقویم ماه‏هاي هجري قمری توسط رضاخان
اعلام ممنوعیت استفاده از تقویم ماه‏هاي هجري قمری توسط رضاخان

۱ فروردين

جوان و تاریخ- تقویم تاریخی

اعلام ممنوعیت استفاده از تقویم ماه‏هاي هجري قمری توسط رضاخان


زمان هجرت پیامبر(ص) در سال 622 میلادی از مکه به مدینه ، مبنای آغاز سال قمری می باشد.  سال قمري تا سال 1344 ق، مبناي تاريخ رسمي كشور ايران بود. در سال 1304، تاریخ شمسی برای تنظیم امور مبنای تقویم تاریخ قرار گرفت و به موجب قانون رسمیت پیدا نمود و بعد از  تصويب مجلس شوراي ملي، کلیه ادارات دولتي، مؤسسات اداري، اقتصادي و... موظف شدند كه از ماه‏هاي شمسي يا خورشيدي استفاده كنند. در نهایت در سال 1314، در راستاي سياست اسلام‏زدايي و دین ستیزی رضاشاه پهلوي، تاريخ رسمي كشور فقط بر ماه‏هاي شمسي تنظيم گرديد و استفاده از ماه‏هاي قمري، ممنوع اعلام شد.