رویداد روز : بازگشت محمدعلی شاه پس از پناهندگی به روسیه
بازگشت محمدعلی شاه پس از پناهندگی به روسیه

۲۶ تير

بازگشت محمدعلي شاه به ايران پس از پناهندگی به روسيه براي تصاحب سلطنت (1290 ش)
محمدعلی شاه پس از خلع از سلطنت و پناهندگي به سفارت روسيه در تهران، از ايران خارج شد و در شهر اُدسا در روسيه اقامت گزيد. وي پيوسته در پي بازگشت به ايران و تصرف تاج و تخت از دست رفته بود. بدين منظور در مسافرت‏هايي به شهرهاي اروپايي با هواداران ايراني و خارجي خود ملاقات و گفتگو مي‏كرد تا اينكه در 26 تير 1290 ش برابر با 31 رجب 1329 ق، با يارانش به همراه مقدار زيادي مهمات جنگي، از راه روسيه به دشت گرگان روي آورد. دولت نيز براي دفع وي نيرويي مجهز كرد و پس از اعلام حكومت نظامي، براي زنده و مرده شاه سابق، جايزه‏اي هنگفت معين نمودند كه همين امر، بيم و هراسي سخت بر دل محمدعلي ميرزا و نيروهايش افكند. با وجود كمك‏هاي فراوان روس‏ها به محمدعلي ميرزا، سرانجام نيروهاي وي در برابر قواي دولتي شكست خورد و مجبور به فرار گرديد. پس از اين واقعه، دولت، حقوقِ ساليانه‏اي را كه به او پرداخت مي‏شد، قطع كرد.