رویداد روز : نبرد سپاه امام علی (ع) با ناکثین و وقوع جنگ جَمَل
نبرد سپاه امام علی (ع) با ناکثین و وقوع جنگ جَمَل

۲۱ آذر

بعد از به خلافت رسیدن امام علی(ع) ، فتنه های متعددی علیه جریانهای مختلف بر عیله خلافت مردمی و به حق امام علی (ع) به راه انداخته شد. نبرد مارقین به رهبری خوارج، نبرد قاسطین به رهبری معاویه و نبرد ناکثین از این جمله اند. ناکثین به رهبری طَلحه و زبير که از ياران قديمي پيامبر اسلام(ص) بودند و در به دست آوردن سهمي از حكومت ناكام مانده بودند، بيعت خود را شكستند و به سوي مكه رهسپار شدند. آنان در مكه با عايشه همسر رسول خدا(ص) ملاقات كرده و با همدستي يكديگر، مردم را به خونخواهي عثمان، عليه امام علي(ع) فرا خواندند. سرانجام با سرسختی ناکثین د رعهدشکنی خود، دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند و بصیرت بخشی و نصایح امام علی به سران ناکثین نیز کار ساز نبود  و در نهایت ، آتش جنگ شعله‏ور گشت. سرانجام با كشته شدن طلحه و زبير و شانزده هزار نفر از ناكثين و شهادت بيش از هزار ياور علي(ع)، اين جنگ با پيروزي امام پايان پذيرفت. اين جنگ به دليل سوار بودن عايشه بر شتر، به جَمَل شهرت يافته است.