رویداد روز : تاسیس مدرسه علميه حقاني
تاسیس مدرسه علميه حقاني

۱ فروردين

جوان و تاریخ- اخبار تاریخی

تاسیس مدرسه علميه حقاني

مدارس دینی و مذهبی از دیرباز در تاریخ جامعه ایران جایگاه خاص و ویژه ای داشتند. در روز اول فروردين 1339 ش، با همت چند تن از عالمان و روحانیون شیعی مانند آيات عظام سيد محمد حسيني بهشتي، مهدي حائري تهراني، علي مشكيني و حاج علي حقاني ، مدرسه علميه منتظريه (حقاني) با هدف تحول در نظام آموزشي حوزه و كادرسازي براي آينده اسلام، در قم تأسيس شد. اين مدرسه اولين تشكيلات منظم حوزوي بود که از اصول و ترتیبات مدارس مدرن امروزی پیروی می نمود و مواد درسی و به روزی مانند آموزش زبانهای عربی ،انگلیسی و ریاضیات تدریس می شد. این مدرسه بعدها درجریان تحولات سیاسی و اجتماعی کشور نقش بسیار فعالی ایفاء نمود و بسیاری از  پیروان راستین حضرت امام خمینی(ره) از این مدرسه فارغ التحصیل شده بود.