رویداد روز : تهاجم مزدوران رژيم سفاك پهلوي به مدرسه فيضيه در قم
تهاجم مزدوران رژيم سفاك پهلوي به مدرسه فيضيه در قم

۲ فروردين

از آغاز تاسیس سلطنت پهلوی، یکی از نیروهای اجتماعی مخالف سلطنت خودکامه پهلوی، روحانیون و عالمان شیعی بودند که در برهه های زمانی مختلف در برابر سیاستهای ضددینی رضاخان و محمدرضاشاه پهلوی مخالفت و مقابله می کردند. با افزایش مخالفت روحانیون در برابر سیاستهای پهلوی دوم ، عصر روز دوم فروردين 1342 ش و مصادف با شهادت امام صادق(ع) و در جریان مراسمی که به همین مناسبت از طرف آيت‏اللَّه گلپايگاني، در مدرسه فيضيه قم برپا گرديده بود، دژخیمان رژیم پهلوی در لباس مردم عادی وارد مراسم شدند و مجلس را به هم زدند. در اين واقعه، مزدوران پهلوي، تعدادي از طلبه‏ها را از طبقه دوم و پشت بام فيضيه به حياط پرت كردند. عده زيادي كشته و زخمي شدند. اين تهاجم وحشيانه، باعث خشم شديد امام، موضع‏گيري عليه رژيم و انزجار مردم از نظام طاغوتي گرديد.